Konkurs Teatralny 2011 – regulamin

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

I MŁODZIEŻOWEJ „BROMBOLANDIA” 2011

KONKURS TEATRALNY

REGULAMIN

I. Cele Konkursu:

1. Popularyzacja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży.

2. Promocja współczesnej literatury polskiej wśród dzieci i młodzieży.

3. Poszerzenie repertuaru teatralnego dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych o tytuły współczesnych polskich autorów.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych działających przy szkołach, placówkach kultury, teatrach i innych instytucjach na terenie całej Polski.

2. Zgłoszone grupy zostaną podzielone na następujące kategorie wiekowe:

– klasy 1-3 Szkoły Podstawowej,

– klasy 4-6 Szkoły Podstawowej,

– uczniowie gimnazjum,

– uczniowie liceum.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału na kategorie wiekowe.

4. Prezentacje biorące udział w Konkursie mogą stanowić:

– inscenizacje sztuki dla dzieci i młodzieży współczesnych polskich autorów,

– inscenizacje oparte na adaptacji utworów prozatorskich lub poetyckich współczesnych polskich autorów.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do 20 listopada 2011 r. KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, zapisu elektronicznego zgłoszonego spektaklu (nagranie lub scenariusz z fotodokumentacją całości lub fragmentu spektaklu) na adres: DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Teatralny-Scena 21” lub elektronicznie na adres: brombolandia@onet.eu.

6. Kwalifikacja do Konkursu będzie dokonana przez radę kwalifikacyjną powołaną przez organizatorów Festiwalu do dnia 25 listopada 2011 r.

III. Kwestie organizacyjno-techniczne:

1. W Konkursie mogą być prezentowane przedstawienia w dowolnej formie teatralnej, adresowane do dzieci i młodzieży, spełniające warunki techniczne umożliwiające wystawienie spektaklu na scenie DK „Rakowiec”: głębokość – 3,6 m, szerokość-8 m.

2. W spektaklu nie mogą być używane mikrofony indywidualne. Organizator zapewnia nagłośnienie przy użyciu mikrofonów pojemnościowych.

3. Czas trwania inscenizacji:

• maksymalnie 20 min. dla grup w kategorii klasy 1-3 Szkoły Podstawowej,

• maksymalnie 30 min. dla grup w kategorii klasy 4-6 Szkoły Podstawowej,

• maksymalnie 50 min. dla grup w kategorii wiekowej uczniów gimnazjum i liceum.

4. Termin i miejsce prezentacji teatralnych: 8, 9, 10 grudnia 2011 r., DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa.

5. Zaproszone teatry przyjeżdżają na koszt własny.

6. Podpisanie Karty Zgłoszeniowej jest wyrazem akceptacji i zobowiązuje teatr do podporządkowania się postanowieniom niniejszego Regulaminu.

IV. Kryteria oceny:

• warsztat aktorski: dykcja, ruch, interpretacja tekstu,

• adaptacja tekstu,

• budowanie sytuacji scenicznych,

• szukanie nowych, niebanalnych form wyrazu artystycznego,

• oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu.

V. Jury:

Honorowym Przewodniczącym Jury jest Maciej Wojtyszko – pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny, autor książek dla dzieci i młodzieży.

W skład jury wejdą także: aktor, recenzent teatralny, przedstawiciel Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, przedstawiciel organizatora.

VI. Obrady jury Konkursu:

1. W głosowaniu nad wyborem laureata nagrody każdemu z członków jury Konkursu przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu.

2. Z obrad jury sporządza się protokół, stwierdzający przyznanie nagród.

3. Protokół zostanie opublikowany na stronie internetowej http://www.rakowiec.art.pl.

VII. Nagrody:

1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody w postaci sprzętu multimedialnego, nagród książkowych i dyplomów.

2. Dla nauczycieli oraz instruktorów, którzy przygotowują spektakl teatralny, przewidziane są podziękowania.

W wyborze tekstu współczesnej dramaturgii polskiej może okazać się pomocnym Internetowy Katalog Współczesnych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży (www.nowesztuki.pl).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s